Sjå første gong Noreg var på eit verdskart

Verdas største samling av trykte kart og atlas over Noreg, Norden og nordområda er no opna på Nasjonalbiblioteket! Vi gleder oss til å vise dykk alt samlinga har å by på.

Erling Sandmo jobba med utstillinga i to år. Her viser han oss nokre av skattane.