Epidemiene og framveksten av helsevesenet

Hvilken betydning hadde epidemier som kolera og tuberkulose for framveksten av helsevesenet?

  • Tor Edvin Eliassen
  • 04.11.20

Hvordan ble sykdom og smitte forstått på atten-og nittenhundretallet? Hvilke forbindelser kan trekkes mellom smitteforståelse og smittetiltak, vitenskap og politikk, opplysning og ideologi, individets frihet og statens myndighet? Hvordan gikk det til at staten gradvis overtok ansvaret for å forebygge og sikre befolkningens helse?

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre møter idéhistoriker og forskningsbibliotekar Siv Frøydis Berg til samtale.

Pest og pandemi

Epidemi og fotografi

Prospekter fra sanatorier og portretter fra et leprahospital, fotografert og publisert rundt forrige århundreskifte.

"Epidemi og fotografi"

Historier fra samlingen

Slik kvittet vi oss med pesten

Slik kvittet vi oss med pesten som herjet Norge i 300 år.

"Slik kvittet vi oss med pesten"

Pest og pandemi

Pest og pandemi i eldre litteratur

De eldste skildringene av epidemier finner vi i den antikke litteraturen.

"Pest og pandemi i eldre litteratur"