Epidemi og fotografi

I denne samtalen mellom nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og fotohistoriker Harald Østgaard Lund ser vi på prospekter fra sanatorier og portretter fra et leprahospital, fotografert og publisert rundt forrige århundreskifte.

  • 13.10.2020

Sykdommene var gamle. Men omfanget, og ikke minst apparatet omkring epidemiene, utviklet seg voldsomt i løpet av 1800-tallet.

Moderniseringen av Norge medførte også økning i smitte av lepra og tuberkulose. Samtidig førte utbruddene til ny forskning, regulering og utbygging. Fotografi var en del av denne utviklingen, og på ingen måte noen nøytral dokumentasjon.

Pest og pandemi

Pandemi som kulturhistorisk fenomen

Epidemier går som en rød tråd av død, sorg, frykt og fortvilelse gjennom hele menneskehetens historie.

"Pandemi som kulturhistorisk fenomen"

Pest og pandemi

Pest og pandemi i eldre litteratur

De eldste skildringene av epidemier finner vi i den antikke litteraturen.

"Pest og pandemi i eldre litteratur"

Pest og pandemi

Bilder og fortellinger om pest gjennom tidene

Bilder og fortellinger om pest gjennom tidene

"Bilder og fortellinger om pest gjennom tidene"