Epidemi og den norske språkhistorien

I denne samtalen mellom forskningsbibliotekar Magnus Breder Birkenes og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre tar vi for oss pandemienes rolle i språkhistorien, fra Svartedauden og frem til moderne tid.

  • Tor Edvin Eliassen
  • 16.11.20

I norsk språkhistorie er det mange spor etter pandemier. For eksempel går skillet mellom den norrøne og den mellomnorske språkperioden ved Svartedauden. Mange forskere har ment at Svartedauden førte til så store strukturelle endringer på grunn av det store og abrupte befolkningstapet at dette gjør den naturlig som skillelinje.

Pest og pandemi

Bilder og fortellinger om pest gjennom tidene

Bilder og fortellinger om pest gjennom tidene

"Bilder og fortellinger om pest gjennom tidene"

Pest og pandemi

Pandemi som kulturhistorisk fenomen

Epidemier går som en rød tråd av død, sorg, frykt og fortvilelse gjennom hele menneskehetens historie.

"Pandemi som kulturhistorisk fenomen"

Historier fra samlingen

Slik har fortidens epidemier rammet ulikt

Hva har størrelsen på lommeboka hatt å si under epidemiene som rammet Norge for 100, 200 og 500 år siden?

"Slik har fortidens epidemier rammet ulikt"