Fantastiske fremtider

Illustrasjon fra Atlantis
Atlantis (Norsk Ukeblad, 1942) Arnold Jacoby og Trygve – og Olav Mosebekk.

15. november 2018 – 6. april 2019: Utstilling, publikumsarrangementer, konferanser, filmer og fagseminar på Nasjonalbiblioteket.

Logo Fantastiske fremtider

Vi lever i en verden som til forveksling ligner fortidens science fiction. I en tid der kunstig intelligens, menneskelignende roboter og teknologi som implementeres direkte inn i kroppene våre ikke lenger er fiksjon og spekulasjon, men scener fra hverdagslivet, står vi foran potensielt enorme fremskritt – og kanskje også stor fare. Dette åpner for grunnleggende filosofiske spørsmål: Hva er et menneske? Hva skiller oss fra avanserte maskiner? Og kulturhistorisk: Hvorfor minner dagens teknologi så mye om fortidens science fiction? Etterligner vi de fantastiske fremtidene fra tidligere tider når vi former vår teknologiske utvikling og innovasjon? Eller er det motsatt: at science fiction har skrevet seg så tett opp mot vitenskapen at den har vist oss en fremtid som måtte komme?

Nasjonalbiblioteket er vår felles hukommelse. Vi bevarer og formidler den norske kulturarven for fremtiden. Alt som er trykket, spilt inn eller publisert for offentligheten i Norge finnes i våre samlinger. Og alt skal bli digitalisert og gjort tilgjengelig på nett, slik at Norge – som første land i verden – kan gjøre hele kulturarven tilgjengelig for alle.

Det neste halve året vil Nasjonalbiblioteket tematisere og diskutere de fantastiske fremtidene fra fortiden og fra vår egen samtid. Utstillingen Science fiction – fra Gutenberg-galaksen til cyberspace trekker opp de fantastiske fortellingenes historie i Norge, og gjennom et omfattende program med publikumsarrangementer og fagseminar drøftes fremtidsvisjoner i kulturhistorien og vitenskapen.

Den første uken i desember løfter vi blikket mot en kunnskapsverden i endring. Sammen med Stanford University Library arrangeres den første internasjonale konferansen om kunstig intelligens og maskinlæring i biblioteksektoren, som også blir startskuddet for et nytt nettverk av universitetsbibliotek, nasjonalbibliotek og andre kunnskapsinstitusjoner. Sammen med bibliotekarer og brukere, kommer noen av verdens fremste forskere og teknologer til Nasjonalbiblioteket for å diskutere hvordan kunstig intelligens kan forandre vår verden.

Aslak Sira Myhre, nasjonalbibliotekar

Arrangementer