ISSN

Kontakt:
E-post: issn-norge@nb.no
Telefon: 23 27 61 00
Telefontid: Mandag - fredag 10.00 - 13.00

Hva er ISSN?
ISSN er et internasjonalt system for identifisering av periodiske publikasjoner. ISSN er strengt knyttet til publikasjonens tittel og består av åtte siffer, hvorav det siste utgjør et kontrollsiffer som skal avsløre eventuelle feilskrevne numre ved databehandling. En tittel kan kun ha ett ISSN, og ISSN som har vært brukt en gang kan aldri tildeles en annen tittel. ISSN har ingen forbindelse til eierskap eller utgiver og kan ikke brukes som opphavsrettslig beskyttelse for tittelen.
Mer om valg av tittel og nummerering her

Hva skal ha ISSN?
En publikasjon i trykt eller ikke-trykt form, som utgis i deler som følger etter hverandre, vanligvis med numerisk eller kronologisk betegnelse, og som vil fortsette og utkomme uten en fastsatt avslutning, for eksempel:
tidsskrifter, ukeblader, aviser, årbøker, monografiserier, integrerende ressurser (oppdaterende nettsider, databaser, løsbladpublikasjoner, wikier, blogger) og lignende. 

Ulike versjoner som for eksempel språkvarianter, ulike format (for eksempel elektroniske eller trykte utgaver) får hver sine ISSN.

Merk at det brukes tilleggskriterier dersom publikasjonen er en integrerende ressurs. Mer informasjon om ISSN til nettdokumenter finner du her.

Det tildeles ikke ISSN til publikasjoner med for lokal og intern interesse, for eksempel: menighetsblader, årsberetninger, lokale medlemsblader, adressebøker, bedriftsaviser, kundeblader, hjemmesider, osv.

Hvordan få ISSN?
I forkant av en utgivelse bør utgiver sende søknad til ISSN Norge. Videre er det behov for et prøvehefte til gjennomsyn. Dette kan sendes elektronisk som vedlegg til e-post.

For papirversjon:
Foreligger heftet allerede trykt, kan et eksemplar sendes enten i posten eller elektronisk som e-postvedlegg (PDF/JPG). Hvis heftet ikke er ferdig, sendes relevante sider (omslag/tittelside/kolofonside samt sider som viser deler av innholdet.) Kolofonsiden må inneholde utgivers navn og adresse.

For CD-ROM:
Foreligger platen allerede trykt, kan et eksemplar sendes i posten eller elektronisk som e-postvedlegg (PDF/JPG). Hvis platen ikke er ferdig, sendes relevante sider (omslag/tittelside/kolofonside/etiketten/emballasje som viser utgivers/produsentens navn og adresse).

For elektronisk versjon:
URL (elektronisk adresse) med ferdigstilt publikasjon. Navn og adresse til utgiveren må vises på publikasjonen.
For e-lesere og smarttelefoner:
Skjermbilder av tittelen og andre skjermbilder som viser navnet og adressen til utgiver/forlag, samt publikasjonens innhold.

Erfaringsmessig gjør utgivere ulike endringer i publikasjonen den siste tiden før publisering. ISSN-søknader bør derfor ikke sendes tidligere enn tre måneder før utgivelsen, slik at materiale som følger med er nærmest likt sluttproduktet som sendes til trykkeriet eller legges ut på nettet.

ISSN tildelt i forkant av publiseringen blir ikke offentliggjort eller formelt registrert før ISSN Norge mottar publikasjonen og får laget en fullstendig beskrivelse av den. Komplett registrering sendes da til ISSN International Centre og legges inn i ISSN Portal http://portal.issn.org/cgi-bin/gw/chameleon

 

Vilkår og betingelser for ISSN-tildeling:

a) ISSN-søknader behandles innen 10 virkedager (to uker), såfremt all relevant informasjon/dokumentasjon foreligger.
b) Tildeling av ISSN og øvrige tjenester fra ISSN Norge er gratis.
c) ISSN Norge forbeholder seg retten til å avslå en søknad med manglende-, feil- eller villedende informasjon.
d) ISSN Norge forbeholder seg retten til å trekke tilbake et tildelt ISSN dersom det er oppgitt manglende-, feil- eller villedende informasjon. Likeså hvis publikasjonen eller relevante sider ikke er avlevert til Nasjonalbiblioteket.

Søknad - ISSN

Samlingen Nettsidene