ISBN

Kontakt:
E-post: isbn@nb.no
Telefon: 75 12 11 48
Telefontid: Mandag - fredag 09.00 - 14.30

Hva er et ISBN og hvorfor bør det brukes?
ISBN står for ’Internasjonalt Standard Boknummer”, eller ’International Standard Booknumber’. Nummersystemet er en tallkombinasjon som gjør det mulig å identifisere enhver bok, og er svært nyttig både i bibliotek- og bokhandelsammenheng. ISBN danner også grunnlaget for GTIN / EAN (strekkodemerking) av bøker.

Følgende dokumenttyper skal ha ISBN:

  •  trykte bøker og småtrykk
  •  lydbøker på kassett, CD eller DVD
  •  kart
  •  kapitler av bøker eller særtrykk av tidsskrifter som er til salgs separat
  •  dokumenter i blindeskrift (Braille)
  •  dokumenter i mikroform (kort, film)
  •  elektroniske dokumenter enten på fysiske bærere (som for eksempel magnetbånd,  disketter, CD-ROM, DVD), eller på internett
  •  kombidokumenter (hvor hoveddelene er tekstbasert)
  •  undervisningsfilmer og transparenter
  •  programvare til undervisnings- eller instruksjonsformål

Søk om ISBN

samlingen nettsidene