Omregning fra 10- til 13-siffer

Her kan du selv regne om et ISBN fra 10 til 13 siffer.

Framgangsmåte for omregning:

Tast inn de første 9 sifrene av det 10-sifrede ISBN-et. Kontrollsiffer
Hele lister med omregnede ISBN samt GTIN-(EAN) koder skaffes av ISBN-kontoret.
  • 978 er lagt  inn som standard.
  • Tast inn de 9 første sifrene i ISBN-et som skal regnes om, uten bindestreker.
  • Trykk «Beregn»
  • Det nye kontrollsifret vises i boksen med «Kontrollsiffer»
  • Du har nå et nytt 13-sifret ISBN
  • Sett inn bindestreker etter 978 og videre slik de står i det 10-sifrede ISBN-et, for eksempel slik: ISBN 978-82-05-33018-4

Hele lister med omregnede ISBN skaffes av ISBN-kontoret.