Nasjonalbiblioteket

ISBN : Registreringsskjema for nye utgivere / forleggere


Søk

Dette skjemaet fylles kun ut av nye utgivere/forleggere, dvs. utgivere som ikke allerede er registrert med et forlagsnummer.

Etter å ha mottatt utfylt skjema vil ISBN Norge tildele forlagsnummer, registrere opplysningene og ta kontakt med utgiver.
Det er viktig at vi får beskjed om hvor mange bøker man regner med å utgi pr år (denne ene utgivelsen, 1-10, 10-100, etc.)

Felt merket med stjerne (*) og gul bakgrunn må fylles ut.

ISBN Forlag - redigering


Startside | Tilbake

Innlogget bruker: {{ctrl.bruker}}

{{lpnr}}
Utgivers navn *
Her registreres forlaget med den navneformen man bruker til daglig. Evt. offisiell navneform registreres i feltet "Fullstendig navneform". Eks.: Gyldendal. Personlige utgivere registrerer navnet i invertert form (dvs. etternavn, fornavn).
Fullstendig navneform
Her registreres offisiell navneform dersom denne avviker fra den navneformen som brukes til daglig. Eks.: Gyldendal norsk forlag A/S (vanlig form: Gyldendal).
Postadresse *
Veiadresse, evt. postnummer fylles ut her.
Postnummer / poststed
Her registreres postnummer og poststed.
Besøksadresse
Fylles ut kun hvis besøksadressen avviker fra opplysningene gitt under feltet "Adresse".
E-post *
Her registreres utgivers e-postadresse, ikke e-postadressen til kontaktperson.
URL (Utgivers hjemmeside)
Her registreres URL til utgivers hjemmeside. URL skal innledes med http:// eller https://
Kontaktperson *
Her registreres kontaktperson med direkte telefonnummer.
Kontaktpersons e-post
Her registreres kontaktpersons e-postadresse.
Forventet antall fremtidige utgivelser *
Her registreres forventet antall nye utgivelser (nye titler, ikke opplag) i fremtiden, for eksempel kun denne ene utgivelsen, eller 1-10, 10-100 etc.
Første utgivelses tittel / forfatter *
Her registreres bokas hovedtittel og dens evt. forfatter(e). Undertitler og/eller parallelltitler kan sløyfes. Ved registrering av flere titler må hver tittel med respektiv forfatter starte på ny linje. Opplysninger om redaktører, oversettere, illustratører etc. utelates.
Publikasjonens format *
Trykt (heftet/innbundet), elektronisk (PDF, ePub, html, osv.)
Klikk for å velge fra liste.
Planlagt utgivelsesdato for første utgivelse *
Andre opplysninger
Her kan man legge inn andre relevante opplysninger, f.eks. forkortelse av navneform eller engelsk navneform.

Tildelte numre

{{nr.prefiks}}-{{nr.gruppe}}-{{nr.utgivernr}}
{{nr.nummer}} (slettes ved lagring)
Under behandling   Ferdigbehandlet   Ferdig, sperret for visning Inaktiv


{{ctrl.msg}}
{{ctrl.forlag.siste_editor}}
{{ctrl.forlag.regdato| date:'yyyy-MM-dd'}}
{{ctrl.forlag.tstamp| date:'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'}}