Kringkasting

Avleveringsplikten omfatter alle kringkastere og tjenestetilbydere som er ansvarlige for lyd- og bildeprogram som er kringkastet eller gjort tilgjengelig i en audiovisuell bestillingstjeneste. Nasjonalbiblioteket mottar alt NRK sender, både radio og fjernsyn, rikssendinger og lokalsendinger. I tillegg mottar Nasjonalbiblioteket løpende avlevering fra riksdekkende kanaler som TV2, TVNorge, P4 og Radio Norge

Avleveringen skal skje digitalt senest syv virkedager etter at innholdet ble publisert første dag.

Som hovedregel skal avleveringen skje over nett. For nærmere spesifisering av format og teknisk kvalitet se under.