E-post: ismn@nb.no
Telefon: 75 12 11 48
(mandag – fredag 09.00 – 14.30)

ISMN Norge administreres av Nasjonalbiblioteket