I feltet «Søk i skillingstrykk» søkes det i både de OCR-behandlede tekstene (digitaliserte skillingstrykk) og i metadata (katalogiserte skillingstrykk). Dette inkluderer fritekstsøk i selve trykket og tilleggsinformasjon lagt til av NBs bibliotekarer. F.eks. kan du få treff både på Batavia, som er en geografisk stedsangivelse i et trykk, og på Jakarta som er vår tids navn på Batavia. Her kan man også finne personnavn, forfattere, organisasjoner, byer, land og kontinenter, trykkere og utgivere.

Det er også mulig å søke på emne, navn, sted og dato i filtermenyen til høyre. Tidfesting av skillingstrykk vil imidlertid ofte være omtrentlig, da årstall gjerne var utelatt av forskjellige grunner. En tittel som «To aldeles nye viser» holdt en lengre ferskhetsgaranti hvis ikke utgivelsesår sto på trykket. Der utgivelsesår mangler, anslår vi år, periode eller århundre. Under «geografi» kan man søke etter sentrale steder nevnt i ei eller flere viser.  «Navn» dekker forfattere, både pseudonymer og døpenavn.

I forbindelse med arbeidet med skillingstrykkbibliografien, har vi utarbeidet en liste med emneord. Disse ordene kan søkes enkeltvis eller kombinert, f.eks. Kjærlighet, eller Kjærlighet+Utroskap. Da vil trykkene som har ei eller flere viser som er merket med emneordet Kjærlighet og emneordet Utroskap komme opp.

Se også generelle søketips for NBs nettbibliotek.

Merk at et skillingstrykk ofte inneholder flere ulike viser. Når man søker etter ord i visetekster, steder eller navn, vil man få opp alle skillingstrykk som inneholder ei vise med søkeordene og ikke bare de enkelte visene.