BF = brukes for. (Andre emneord fra NB-bibliografien som er inkludert i ordet som er valgt her, eller beskrivelse eller utdypning av emneordet).

913 Felles for alle poster
913 $a Skillingstrykk $b NB

650 NB bibliografi: Generelle emneord

650 $a <Emneord> $b norvok

Alderdom

Alkohol (BF Drikkevise og Avholdssak)

Arbeid (BF Håndverk, beskrivelse av arbeid)

Arbeiderklassen (BF Arbeiderspørsmål)

Arkitektur (BF Bygninger)

Barndom (BF Barn)

Bibelen (BF Bibelske referanser)

Blomster

Bykultur (BF Byliv)

Bønder (BF Bondekultur og Jordbruk)

Dans

Dyr

Døden

Ekteskap (BF Bryllup)

Erotikk (BF Prostitusjon)

Etnisitet (BF Jøder, andre folkeslag)

Fengselsstraff

Fisk (BF typer fisk)

Flørt (BF Kurtise)

Forlis

Frieri

Fugler

Handel

Helse (BF Lidelse og Sykdommer)

Henrettelser

Himmellegemer (BF Stjerner)

Historie (BF Historisk vise)

Humor (BF Humoristisk vise og Satire)

Hyllest

Kannibalisme

Katastrofer (BF Branner)

Kjærlighet

Kjønn (BF Kvinner, Menn, Kvinnesyn, Kjønnsroller)

Krig

Kristendom

Livssyn

Mat

Merkedager (BF Jul, Påske, Olsok, 17. mai mm)

Monarki (BF Kongelig)

Moral (BF Moraliserende vise)

Mord

Musikk (BF Sang og Instrumenter)

Mytologi (BF Gudelære)

Mødre

Natur (BF Naturlyrisk)   

Nostalgi

Opprør

Orientalisme

Oversanselige fenomener (BF Overnaturlig og magi)

Patriotisme (BF Nasjonalisme)

Politikk

Rallare

Reiser (BF Ferie)

Reklame

Religion (BF Religiøse grupper, begreper, karakterer)

Riddere

Selvmord

Seterliv

Sjømenn

Sjørøvere

Sjøslag

Skjebne

Slaveri (BF Straffarbeid)

Soldater

Sport (BF fysisk aktivitet)

Streiker

Studenter

Tigging (BF Tiggerviser)

Transport (BF Tog, Trikker, Biler, Hesteskyss)

Tyver

Ulykker

Underholdning (BF Teater, Forlystelse)

Ungdom

Union

Utroskap (BF Svik og Bedrageri)

Utseende (BF Klær og Forfengelighet)

Utvandring

Valg (BF Stortingsvalg)

Vandring

Vennskap

Vold

Økonomi (BF Fattigdom og Rikdom)

Årstider (BF Vår, Sommer, Høst, Vinter)

650 Generelle emneord – Fiktiv person / Litterær karakter / Litterært sted

Thorvald (litterærkarakter)

Lena (litterærkarakter)

650 Generelle emneord – Tidsperiode

1700-tallet

1800-tallet

653 Frie emneord – Fiktive personer og karakterer som nevnes i bare ei vise

Livsløp

Hærverk

Hjalmar (litterær karakter)

Hulda (litterær karakter)

655 NB-bibliografi – Emneord for form (sjanger)

655 $a <Form-emneord> $2 norvok

Ballade (BF Middelalderballade)

Emigrantvise

Nyhetsvise

Prosa

Skillingsvise

Stev

Alle trykk skal ha 655 Skillingsvise

651 Sted – Geografisk emneord

651 $a <Sted> $2 norbok

Bydeler

Telemark

Rheden (Nederland)

Rheden (Tyskland)

Sted nevnt i visa, både by/bydel/landsby og land.

600 Personnavn, eks. Bjørnson

Kjente navn i teksten. Virkelige personer.

610 Navn på skip, foreninger, korporasjoner mm