Om samlingen

Nasjonalbibliotekets samling av tidsskrifter inneholder generelle tidsskrifter, lokalhistoriske, faglige og vitenskapelige tidsskrifter, ukeblader, medlemsblader, tegneserier og menighetsblader med mer, hovedsakelig utgitt i Norge. I tillegg finnes et stort utvalg eldre og nyere utenlandske tidsskrifter.

Tidsskrifter er søkbart i det digitale bibliotek og i databasen Oria. Nasjonalbiblioteket registrerer og katalogiserer enkeltartikler fra en rekke tidsskrifter og årbøker. Du kan søke på enkeltartikler i Norart – Norske og nordiske tidsskriftartikler

Alle de digitale tidsskriftene er tilgjengelige i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo. Du vil også finne en del tidsskrift som du får åpnet i sin helhet når du befinner deg på et folkebibliotek.

Tidsskrifthylla

Et utvalg tidsskrift fra før år 2001 kan åpnes av alle med norske IP-adresser. Dette er mulig på grunn av en avtale mellom Nasjonalbiblioteket og rettighetshaverne gjennom Kopinor. Dette er et prøveprosjekt som går over tre år fra 2018, og det er et begrenset antall titler som tilgjengeliggjøres.

Tidsskriftene som er tilgjengelige er valgt ut av fagmiljøene i Nasjonalbiblioteket. I utvalget finner du i hovedsak allmennkulturelle tidsskrift som bidrar til informasjon og refleksjon over kultur- og samfunnspørsmål.

Kopier

Kopier av artikler kan bestilles via ditt lokale bibliotek.
For spørmål angående vår samling, kontakt oss på tlf. 23 27 60 11 eller e-post:  veiledning@nb.no