E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 11 78
mandag–fredag 09.00–15.00

Adresse for avlevering
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana