logo
17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Nasjonalbiblioteket feirer Grunnlovsjubileet 1814–2014 med en ressursside som gir tilgang til relevant materiale. I 2014 og de påfølgende årene vil denne ressurssiden fylles med stadig flere bøker, bilder, tidsskrifter, aviser og annet relevant stoff. Det av materialet som ennå ikke er blitt digitalisert får du tilgang til i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo.

I anledning jubileet har Nasjonalbiblioteket laget en 1814-bibliografi med referanser til norske og utenlandske bøker, og artikler i bøker og tidsskrifter knyttet til begivenhetene i Norge og Norden 1812–1814. Mye av dette er digitalisert. Bibliografien inneholder også en historiografisk oversikt over litteraturen som omhandler 1814.
 

Nasjonale montasjer

Hver uke legger vi ut et originalfoto fra den digitale utstillingen Nasjonale montasjer i et monter i 1. etasje i Nasjonalbiblioteket. Les om bildene her.

Aviser fra 1814

Her finner du digitaliserte aviser utgitt i 1814.

Statsmaktene

I forbindelse med grunnlovsjubileet har Nasjonalbiblioteket lansert en egen inngang til digitalt materiale knyttet til storting, regjering og domstolene.

Bilder

lenke til FlickrPå Flickr finner du portretter av Eidsvollsmenn, postkort fra hundreårsjubileet i 1914, prospekter av Eidsvollsbygningen, grunnlovsplakater og andre bilder knyttet til hendelsene i 1814.
Med kreditering kan bildene brukes fritt.

Finn mer

Nasjonalbibliotekets Veiledning hjelper deg å finne bøker, aviser, tidsskrifter og annet materiale som ikke er digitalisert. Ønsker du å se håndskrevne brev, dagbøker, brosjyrer, pamfletter, kart og plakater er Spesiallesesalen stedet.
Her finner du katalogen over arkivmateriale etter både aktørene fra 1814 og etter historikere som har skrevet om 1814.
Se også Nasjonalbibliotekets artikkelsamling Å feire en nasjon som tematiserer etablering og bruk av nasjonale symboler og nasjonale feiringspraksiser.
«… at ryste en Constitution ud af Ermen». Fire kilder til grunnlovens historie i Nasjonalbibliotekets samlinger. er første nummer i Nasjonalbiliotekets e-skriftserie NB kilder utgitt ved Oddvar Vasstveit.