Her er bruksutgåva av Landslova 

I jubileumsutstillinga for Magnus Lagabøtes landslov stiller vi ut fleire eksemplar av Landslova, men akkurat denne utgåva blei nytta til å døme tjuvar og kjeltringar – i over 250 år.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre tar for seg nokre av dokumenta frå utstillinga Med lova i hand: Magnus Lagabøtes landslov, 1274–2024. I dag er turen komen til Codex Tunsbergensis – eller Tønsbergboka – lova som var bruksutgåva til lagmannen i Tønsberg i meir enn 250 år. Kvifor veit vi det? Jo, fordi her kan vi sjå bruksspor i form av notat og skribleri i margen. Og grunnen til at boka gjekk ut av bruk, er kanskje ein annan enn du trur. Det var ikkje fordi ho var utsliten, eller at innhaldet var utdatert.

Kanskje du også har interesse av desse: