Reisebrev fra USA: Dag 1

Jeg var på besøk hos Dewey-redaksjonen i Washington DC i uke 21. Legger med dette ut reisebrevene jeg sendte hjem hver kveld til redaksjonsgruppen vår her på NB.

Hei

Har vaert en interessant dag med mye aa tenke paa.

I tillegg til aa diskutere endringer i 340 juss som vi boer vaere oppmerksomme paa naar vi behandler hvordan vi skal haandtere oversettelsen, var jeg med paa en “editorial meeting” og brukte en god del tid til aa diskutere H2 og 900 klassen.

Det som var mest interessant paa editorial meeting, var at jeg fikk et godt innblikk i hvordan redaksjonsteamen her jobber med ddc og med endringer i ddc. Det er her man droefter utkast til EPC. I dag diskuterte de blant annet forslag til endringer i MARC (for eksempel bruken av 7 i foerste indikator i klassifikasjonsfeltet for aa indikere at det
er snakk om noe annet enn en fullstendig eller forkortet utgave– hvilket er hoeyst relevant for aa indikere ddk5 i MARC 21). Snakket ogsaa en del om automatiserte forkortelser– som er relevant for oss dersom vi skal forkorte geografiske omraader i H2. (Dette er visstnok hittil bare blitt gjort i den italienske oversettelsen av utg. 20. I senere utgaver ble omraadene oversatt fullstendig. Faar vite mer om det i morgen i moeter med Joan).

Veldig veldig interessant moete med Winton ang. H2 og 900-klassen. Det viser seg at de norske utvidelsene i DDK5 er gjort paa en maate som bryter med deres redaksjonelle regler, og som til syvende sist kan vaere en ulempe for oss. Reglen er at stedene skal listes
etter geografisk naerhet og i en logisk rekkefoelge. Dette prinsippet er fulgt paa fylkes-nivaa og paa distrikt-nivaa, men det ser ut som om kommunene er listet alfabetisk. (Antakeligvis har vi faatt hjelp fra OCLC til aa utvide paa fylke- og distrikt-nivaa, men ikke med kommuner). Dette innebaere blant annet at fysiografiske steder (som nasjonalparker, elver osv) som finnes i flere kommuner innen samme distrikt automatisk maa opp paa distrikt- eller kommune-nivaa i en inkluderer-note og kan aldri bli videreinndelt.
Alternativet er aa ha klasseinndelinger som Nordlige kommuner i Blabla-distriktet, med en her-note for aa dekke elven eller nasjonalparken, e.l. Det innebaerer ogsaa at alfabetiseringen blir oedelagt dersom en kommune endrer navn — det er et altfor tilfeldig kriterie for ordning. Og saa faar vi store problemer dersom webDewey gaar i retningen at
alle utvidelsene i hvert land blir inkorporert i hverandres utgaver. Og til sist, dersom man på sikt kobler geografisk informasjon med GeoNames, kan det være dumt at kommunene våres “hopper” litt rundt iht nummer og geografisk plassering. Men vi må veie opp om det vil være verdt å fikse på, fra et praktisk standspunkt. Det kan innebære altfor store endringer for hvert bibliotek, og da kan det være bedre å la vær. Jeg skal snakke med Joan om det i morgen. Har dere noen kommentarer?

Vi snakket ellers om hva det betyr aa utgjoere mesteparten av en geografisk klasse. Her er det ikke bare stoerrelse som teller. Heller litteraert belegg, folketall, industri, osv. Dersom det meste som er skrevet om et sted er skrevet om akkurat dette stedet, kan det bli inkludert i en her-note. Men man boer vaere varsom med aa inkludere for mange steder, for det kan gjoere klassifikasjonstabellene uoversiktelige.

Historieinndelingene saa fine ut. Det visste vi forsaavidt allerede fra foer. :-)

Naa tar jeg toget hjem til brorsan. Veldig hyggelig aa kunne kombinere dette med familiehygge!

Vennlig hilsen

Elise

Bokmerk permalenken.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>