Et stort slag. Menn til hest som sloss med sverd.

Mellomalderen på 90 minutt