Skolebesøk

Nasjonalbiblioteket tilbyr skolebesøk for elever i videregående skole.

Et skolebesøk i kartsenter varer i 60 minutter. I løpet av denne tiden får elevene informasjon om Nasjonalbiblioteket og om kartsenteret. Mest tid bruker vi på å se på kart og snakke om kart.  Om tiden de er produsert, hvem som brukte dem og hva de ble brukt til. Innholdet i kartene er svært variert. De inneholder faktiske opplysninger som fjorder og handelssteder, men også fabeldyr og «de andre» beskrives.

Det kreves ingen forkunnskaper.

Dersom du ønsker egen skoleomvisning i Kartsenteret eller har spørsmål relatert til skolebesøk i Kartsenteret, kontakt oss på Ingjerd.Skrede@nb.no eller på skole@nb.no.