Språkrådets tegnspråkpris. Prisutdeling

20. september 2018 kl. 18:00 - 21:00 Gratis inngang

Informasjon

For aller første gang skal Språkrådet dele ut Språkrådets tegnspråkpris. Prisen deles ut i anledning FNs nye internasjonale dag for tegnspråk og er på 25 000 norske kroner. Tegnspråkprisen er opprettet av Språkrådet for å fremme, utvikle og bevare det norske tegnspråket.

Arrangementet tolkes til norsk tegnspråk.

Arr.: Språkrådet