Offentlighetens historier del 16 av 16

Samlande salmar

31. mars kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Kari Bremnes, Kari Veiterberg og Alf Kjetil Walgermo

Den folkespråklege salmediktinga har alltid hatt ein stor plass i kyrkja. Med reformasjonen blei salmesongen viktig mellom anna for å sameine den teologiske læra med livserfaringane til folket, og utover 1500- og 1600-talet fekk salmediktinga eit oppsving. Ein av dei mest populære salmeskrivarane var ei kvinne: Dorothe Engelbretsdatter. Den første salmesamlinga hennar, Siælens Sang-Offer, blei gitt ut i Christiania i 1687 og kom i heile sju utgåver berre i hennar levetid.

Kva plass har salmane hatt i den kyrkjelege offentlegheita og i koplinga mellom kyrkja og allmugen? Og korleis kunne det ha seg at ein kvinneleg forfattar fekk så stor gjennomslagskraft i ei tid der kvinner elles hadde lite tilgang til det offentlege rommet? Kari Veiteberg, biskop i Oslo, og artisten Kari Bremnes møter forfattar og journalist Alf Kjetil Walgermo til samtale om salmesong, Engelbretsdatter og kyrkja i offentlegheita.

 

OFFENTLIGHETENS HISTORIER

Hva har bidratt til å forme vår felles offentlighet? Hvem har ledet an i, og hvem har hatt tilgang til, den store samtalen om oss? Ved å vise fram unike objekter fra vår kultur- og offentlighetshistorie fra 1100-tallet og fram til vår tid, forteller utstillingen Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie om hvem vi er, hva som har påvirket oss og hvor vi kommer fra. I årene framover vil Nasjonalbiblioteket formidle denne utstillingen til alle i Norge. Vi begynner med å invitere norske og internasjonale forfattere, kunstnere, journalister og vitenskapsformidlere til å reflektere rundt ulike sider av vår kulturhistorie. I et program som strekker seg fra åpningen den 27. februar og fram mot påske, går vi i dybden på enkeltobjekter i utstillingen, og løfter samtidig blikket mot offentlighetens historier, og historiene om offentligheten, før og nå.

Kommende arrangementer

Arrangement

Den hellige geografiens historie

Lør. 25.januar kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Den hellige geografiens historie"

Arrangementsserie 2 av 3

Hendelsen: Den kritiske fase

Ons. 29.januar kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Hendelsen: Den kritiske fase"

Fagseminar

Gerhard Munthe og norsk bibliotekhistorie

Tir. 4.februar kl.13:00
Gratis inngang
Read article "Gerhard Munthe og norsk bibliotekhistorie"