• Beklager. Dette arrangement har allerede funnet sted.

«Reformasjonen uten folk». Boklansering

15. februar 2019 kl. 18:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

St. Olav forlag inviterer til Oslo-lansering av Henning Laugeruds bok «Reformasjon uten folk – det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid».

 PROGRAM

Draumkvedet
Et utdrag, sunget av Øyunn Groven Myhren

Foredrag
«Reformasjon uten folk», ved Henning Laugerud

Samtale
«Nye perspektiver på reformasjonen». Samtaleleder er professor Kristin Aavitsland. Samtaledeltagere er museumsdirektør Henrik von Achen, kirkehistoriker Joar Haga, historiker Øystein Rian og forfatter Henning Laugerud.

Hjertelig velkommen!

Øyunn Groven Myhren regnes blant Norges beste folkemusikere og kvedere og som landets kanskje fremste Draumkvedet-sanger. Henning Laugerud er førsteamanuensis i kunsthistorie med faglig tyngdepunkt innen områdene europeisk middelalder samt 1500- og 1600-tallets europeiske kultur- og idéhistorie. Kristin B. Aavitsland er kunsthistoriker og professor ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Henrik Von Achen er professor i kunsthistorie og fagdirektør ved Universitetsmuseet i Bergen. Joar Haga er førsteamanuensis i kirkehistorie ved Vid vitenskapelige høgskole i Stavanger og reformasjonsforsker. Øystein Rian er historiker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo.

Reformasjonen ble i Norge gjennomført som et kongelig dansk pålegg i 1536/-37. Fra da av skulle staten og dens borgere i det dansk-norske dobbeltmonarki bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro. Trosskiftet hang sammen med tap av nasjonal selvstendighet og kom som en omveltning uten forankring hverken i det folkelige eller i det nasjonale. Det var først fra 1537 at reformasjonsarbeidet startet, og dette var en lang prosess som kanskje ikke ble avsluttet før på 1800-tallet.

Religionsskiftet dikterte et brudd med de religiøse og kultu­relle praksiser og forestillinger som gjennom mer enn fem århundrer var blitt en innleiret del av folkets virkelighetsforståelse. Disse lot seg ikke uten videre utrydde. De hadde et langt etterliv hos befolkningen, men ble av den nye kulturelle og religiøse eliten omfortolket og utdefinert som overtro og trolldom.

Motstanden mot reformasjonens innføring var både et grasrot­fenomen og et nasjonalt og kirkelig prosjekt ledet av Norges siste erkebiskop, Olav Engelbrektsson. Senere ble Norge en del av Romas motreformatoriske strategi, alt mens befolkningen i mangt og meget fortsatte å praktisere sin tro på «gamle­måten».

I boken REFORMASJON UTEN FOLK presenteres den lange historien om tros­skiftet i Norge i hele sin bredde. Her skildres det religiøse og politiske spillet rundt reformasjonens innførelse, fromhets­livet i norsk sen­middelalder, katolske martyrer, hemmelige jesuittmisjonærer og vitale katolske tradisjoner i etterreformatorisk tid. Forfatteren presen­terer hittil ukjent materiale så vel som kjent stoff i et nytt perspektiv.

Arrangør: St. Olav forlag

Kommende arrangementer

Arrangement

Bak jentenamn og ektemenn

Tor. 4. juni kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Bak jentenamn og ektemenn"

Fagseminar

Plutselig kollaps, snikende sammenbrudd

Fre. 5. juni kl.10:00
Gratis inngang
Read article "Plutselig kollaps, snikende sammenbrudd"

Arrangement

Wikiverkstad

Tor. 11. juni kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Wikiverkstad"