Fagseminar

Ravnen flyr! Peder Rafns visebok i tidligmoderne europeisk populærkultur

14. april kl. 13:00 - 16:00Gratis inngang
Fra visetrykket «En liden Morgen oc Afften Bøn», København 1630 (Peder Rafns visebok

Informasjon

Fredag 14. april lanserer Nasjonalbiblioteket Peder Rafns visebokBokselskap.no. Vi markerer den monumentale utgivelsen av over tusen sider tidligmoderne viser med fagseminaret «Ravnen flyr!».

Peder Rafns visebok er en av Nasjonalbibliotekets best bevarte hemmeligheter. Den er Nordens største enkeltsamling med visetrykk fra 1500- og 1600-tallet, opprinnelig utgitt i Danmark-Norge og Tyskland mellom 1583 og 1634. Samlingen er et enestående vitnesbyrd om en sprell levende europeisk felleskultur hvor tekster, melodier, illustrasjoner, trykketeknologier og forestillinger løp fra hånd til hånd, fra mester til svenn, sirkulerte mellom lek og lærd, krysset land og hav, og bandt Norge sammen med resten av Europa.

Nasjonalbibliotekets tekstkritiske og kommenterte digitale utgave av Peder Rafns visebok er et substansielt bidrag til forståelsen av senrenessansen i dansk og norsk historie. Utgivelsen letter tilgangen til det unike materialet, både for forskere og andre interesserte, og belyser det med brede tverrfaglige perspektiver. Transkripsjonen av tekster og melodier følger moderne edisjonsfilologiske standarder, og fragmenterte tekster er – så langt det er mulig – restituert etter andre eksisterende kilder. Utgaven er utstyrt med kommentarer til trykkenes materialitet, omtalte personer, illustrasjoner, melodier og bibelreferanser, med ordforklaringer, samt faglige innledninger. I løpet av arbeidet har vi også utviklet en AI-modell for å lese 1600-tallsfraktur som kan brukes til å transkribere tilsvarende tekster.

På lanseringsseminaret «Ravnen flyr!» prøver vi å svare på noen av de spørsmålene vi har stilt oss i arbeidet med utgivelsen: Hvem skrev disse visene?  Hva handlet de om? Hvordan hørtes de ut? Hva slags produksjons- og trykkekultur var de del av? Og hvordan bidro disse små trykkene til å forandre vårt språk og vår forståelse av verden?

 

Arrangementet strømmes direkte.

Kommende arrangementer