Norges multikulturelle kilder. Mennesker, samfunn og identitet

18. september 2018 kl. 10:00 - 16:00 Gratis inngang

Informasjon

For å bidra til en helhetlig samfunnsdokumentasjon er det viktig at institusjoner samler, bevarer og formidler et bredt spekter av kilder skapt av og for innvandrer- og minoritetsbefolkningen. Et variert og rikt kildemateriale utgjør byggeklosser til identitetsprosesser for individer, grupper, lokalsamfunn og nasjoner. Formålet med dette seminaret er rette søkelyset mot Norges multikulturelle kilder ved å undersøke materialets hva, hvor og hvordan. Hva inneholder de? Hvor finnes de? Og hvordan kan vi bruke dem?

Til dette seminarer inviterer vi representanter for en rekke ABM-institusjoner, forskere og andre relevante aktører med kildemateriale som gir tilgang til migranters og minoriteters egne stemmer. Gjennom korte foredrag skal vi belyse både hva slags kildemateriale som finnes, hvilke muligheter materialet representerer for forskning og formidling, og hva som eventuelt kan gjøres for å skape en samlet oversikt over materialet til hjelp for framtidens brukere. Vi håper at seminaret kan bidra til kompetanseheving for ABM-medarbeidere, målgrupper og andre relevante aktører.

Bakgrunn

Kilder og litteratur som inneholder innvandrernes og minoritetenes egne stemmer har vært dårlig representert i offentlige bevaringsinstitusjoner. Men det betyr på ingen måte at disse kildegruppene ikke dokumenteres. Forskere, frivillige organisasjoner, journalister, og ildsjeler innenfor sivilsamfunnet – for ikke å snakke om minoritetene selv – har produsert et variert kildemateriale i form av brev, fotografier, filmer, videoer, intervjuer, biografiske notater, livshistorier, sakprosa og fiksjonslitteratur. Poenget er imidlertid at dette kildematerialet i stor grad er spredt og delvis usynlig.

Program – 18. september 2018

10:00     Velkommen. «Norges multikulturelle kilder: Hva inneholder de? Hvor finnes de? Hvordan kan de brukes?»
Michelle Tisdel, sosialantropolog og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket

10:30     «Livshistorier som kildemigrasjonshistorie»
Knut Kjeldstadli, historiker ved UiO

11:00     «Om prosjektet Norsk i går, i dag, i morgen»
Kristin Gaukstad, Avd. leder dokumentasjon og samlinger og museolog – seksjon for samlingsforvaltning ved Oslo Museum

11:30     «Multikulturelle arkiver – prosjekter og arbeidsdeling i arkivsektoren»
Ellen Røsjø, seniorrådgiver ved Riksarkivet

12:00     Lunsj på egen hånd

13:00     «De tror ikke på meg…» – sørvietnameseres minner om Vietnam-krigen»
Ola Alsvik, historiker og forsker ved Nasjonalbiblioteket, (Norsk lokalhistorisk institutt)

13:30     Innlegg ved Iffit Qureshi, fotograf, fotojournalist, samfunnsdebattant og frilansprodusent for BBC

14:00     «Et bittelite stykke norgeshistorie – og hvorfor det er viktig»
Monica Ifejilika, musikkartist, medlem i artistkollektiv Queendom og tidl. medlem i ungdomsorganisasjonen AYIN

14:30     Pause

14:45     Innlegg ved Ram Gupta, Redaksjonsleder ved Utrop, Norges første flerkulturelle avis

15:15     «Innvandring og integrering, multikulturelle og flerkulturelle, kultur og  ukultur… har antropologi, bidratt med nye perspektiver?»
Ada Engebrigtsen, sosialantropolog og forsker ved OsloMet (Senter for velferds- og arbeidslivsforskning)

15:45     Oppsummering

Kontakt: Michelle Tisdel, michelle.tisdel@nb.no, tel. 23 27 60 36