Fagseminar
22
nov

Naturhistoriens liv og etterliv: Berg og bøker

Kobberstikk av byen Frankfurt, fra 1773.
Ernst Ludwig von Cancrin: Erste Gründe der Berg- und Salzwerkskunde. Frankfurt am Main, 1773
Onsdag 22. november 2023, at 11:00 – 17:00
Nasjonalbiblioteket – Store Auditorium

Hvordan er naturkunnskap og humanistisk kunnskap sammenfiltret – historisk og i dag? Spørsmålet er kjernen i det NFR-finansierte forskningsprosjektet Naturhistoriens etterliv, som Nasjonalbiblioteket er en del av.

Vi ønsker velkommen til seminar og workshop med fokus på norsk naturkunnskap. Hva er sammenhengen mellom romantikk og naturvitenskap?

Hvilken rolle spiller berg, stein og fjell i sytten- og attenhundretallets naturhistorietenkning og vitenskapshistorie? Hvordan er kunnskapen forvaltet i samlingene om dem – i bøker og i samlinger?

Et bredt spekter av innledere vil se nærmere på sentrale skikkelser i etableringen av norsk naturhistorie, Bergseminaret på Kongsberg, samlingene og bøkenes betydning. Vi vil diskutere relevansen av sytten- og attenhundretallets sammenfiltrede kunnskap om naturen.

Dette seminaret er også en hyllest til tidligere forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, Øivind Berg, hans mangeårige arbeid for å formidle kunnskap om norsk natur- og vitenskapshistorie til leg og lærd, og ikke minst, hans store kjennskap til bøkene der kunnskapen er nedfelt.

Program:

11:00-11:15: Velkommen! Hege Høsøien, direktør for Nasjonalbiblioteket. Brita Brenna, prosjektleder og professor i kulturhistorie og museologi, UiO, introduserer prosjektet

11:15-11.45: Christopher Hansteen og jakten på jordas sjel. Vidar Enebakk, vitenskapshistoriker PhD, sekretariatsleder Nesh.

11:45-12:15: Nordens Humboldt. Leopold von Buchs reise til Skandinavia, 1806-1808. Marie-Theres Federhofer, professor i tysk litteraturvitenskap og kulturstudier, UiT.

12:15- 13:00: Lunsj

13:00-13:30: Bergseminarets geologiske samlinger 1786-1881. Jørn Hurum, professor i paleontologi, Naturhistorisk museum, UiO.

13:30-13:45: Steffens i underverdenen. Helge Jordheim, professor i kulturhistorie og museologi, UiO.

13:45-15:00: Goethe i den klassiske spøkelsesnatta. Siv Frøydis Berg, forskningsbibliotekar PhD ved Nasjonalbiblioteket.

14:00-14:15: Pause

14.15-14:45: Undervisning og fag ved Bergseminaret – et bidrag til geologiens og kjemiens historie i Norge. Øivind Berg.

14:45-15:15: Som hugget i stein. Samtale med Øivind Berg, Helge Jordheim og Siv Frøydis Berg

15:15-15:30: Pause med kaffe

15:30-17:00: Hvordan aktualisere, diskutere og presentere tidlig 1800-talls berg- og naturkunnskap i dag? Rundebordspanel, ledet av Brita Brenna, med:

  • Henrik Treimo, førstekonservator PhD, Norsk Teknisk Museum
  • Anders Ekström, professor i idé och lärdomshistoria, Uppsala Universitet
  • Sine Halkjelsvik Bjordal, post doc. Institutt for kulturhistorie og orientalske språk
  • Jørn Hurum, professor i paleontologi, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
  • Stine Alling Jacobsen, PhD-stipendiat, IKOS

Arrangementet er gratis, men du må ha billett. Hent billett her: https://pameldinger.no/e/zkttxw

Arrangementet strømmes også direkte.