Magnus Lagabøters Landslov av 1274

11. november kl. 09:00 - 16:00 Gratis inngang

Informasjon

Ny forsking på lovboka som samla Noreg

I 2024 er det 750 år sidan Landslova av 1274 vart gjeven. Den var éi av berre fire riksdekkjande lovbøker i europeisk høgmellomalder, fekk ei levetid på 400 år, og var viktig både for samfunnsendring og for politikken i skiftande unionar.

I dette seminaret over to dagar vil 16 forskarar frå ni ulike universitet presentera forskinga si på Landslova 10. november kl. 10-17 og 11. november kl. 09-16.
Det vert servert lunsj.

Se fullstendig program her

Påmelding her

Arrangementet er gratis.

Eksternt arrangement

Mapping the Music of Migration

Man. 25. oktober kl.18:00
Gratis inngang
"Mapping the Music of Migration"

Eksternt arrangement

Middelalderens kropp. Med Christine Amadou og Hans Jacob Orning

Tir. 26. oktober kl.19:00
Gratis inngang
"Middelalderens kropp"

Eksternt arrangement

Jørn Øyrehagen Sunde om historikarens forventingar og dei historiske aktørane

Ons. 27. oktober kl.19:00
Gratis inngang
"Erling Sandmo-seminar: Spøkjelse på Helgeland og i Nordhordland"