Fagseminar
13
okt

Kvinnene og bøkene – Kvinner på bokmarkedet i Danmark-Norge 1550-1850

Sort hvitt bilde av en kvinne skriver på papir med en fyllepenn.
Kvinne skriver i bok. Foto: Knoop. Kilde: Billedsamlingen, Universitetetsbiblioteket i Bergen
Fredag 13. oktober 2023, at 12:00 – 15:00
Nasjonalbiblioteket – Store Auditorium
Gratis
Ingen påmelding

Kvinner var viktige aktører på det dansk-norske bokmarkedet i tidlig nytid. De solgte både bøker og viser samt drev trykkeri. Flere også oversatte, skrev og leste bøker. Ofte sto de likevel i skyggen av menn.

På hvilken måte deltok kvinner i svært mannsdominerte yrker, og hva inspirerte dem til å delta i bokbransjen? Hva leste dessuten kvinner? Disse spørsmålene tematiseres gjennom fem foredrag om kvinner og deres bidrag til den dansk-norske bokverdenen.

Arrangementet er åpent for alle. Det er gratis, og vil strømmes.

Program

12:00-12:05 Velkommen

12:05-12:35 Astrid Nora Ressem (forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket): Med lidenskap for viser og viser som levebrød. Kvinners roller i oppblomstringen av trykte viser i Danmark-Norge etter reformasjonen

12:35-13:05    Anne Eidsfeldt (forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket): En kvinne i en bokhandel. Historien om Margrethe Clausdatter Møller (d. 1703) i Christiania

13:05-13:35 Aina Nøding (forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket): «Et Rum ibland de Lærde af sit Kiøn». Kvinnelige oversettere på 1700-tallet

13:35-13:55  Pause

13:55-14:25 Torill Steinfeld (professor emerita, Universitetet i Oslo): «Nu har de Følelse, Læsning og Vid, /Kan ikke sætte en Gaas paa et Spid». Kvinner som lesere og debatten om kvinners lesevaner i tidsrommet fra ca. 1790 til ca. 1840

14:25-14:55 Gina Dahl (førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket i Bergen): Grønnings Enke tar Bergen med storm? En bokhandlers liv og virke ca. 1820–50

15:00 Slutt