Digitalt arrangement

Konstruksjonen av Norden: Skandinavisme og skandinaviske sympatier

6. mai kl. 19:00 - 20:00 Digitalt arrangement

Informasjon

Dette er et digitalt arrangement. Arrangementet strømmes live på nb.no og Facebook. 

«Jeg er en Skandinav!» erklærte H.C. Andersen entusiastisk etter et besøk i Sverige i 1837. Han var en av mange i den panskandinaviske bevegelsen som begeistret oppdaget at de ikke bare var danske, norske eller svenske, men også en del av en større skandinavisk familie. På midten av 1800-tallet var det mange som delte de skandinaviske sympatier, og som drømte om Nordens enhet – kulturelt og/eller politisk. Dagens forestillinger om «nordisk identitet» er formet og konstruert historisk. 1800-tallet – nasjonalismens århundre – var en særlig viktig periode i den prosessen, og skandinavismen som idé og bevegelse var av avgjørende betydning. 

Ruth Hemstad er førsteamanuensis II i historie ved Universitetet i Oslo, historiker ved Nasjonalbiblioteket og ekspert på 1800-tallet i norsk og nordisk historie. 

 

Hvordan ble vi Norden? Hvor kommer ideen om Norden fra, og hva består egentlig det nordiske i? I en serie arrangementer gjennom 2021 vil Nasjonalbiblioteket og den tverrfaglige forskningssatsingen UiONorden utforske ideen om det nordiske fellesskapet – fra middelalderen og fram til i dag. Hva har historisk sett ført oss nærmere våre naboer, og hvilke krefter og begivenheter har trukket oss fra hverandre? Hva har ledet oss fram mot den nordiske modellen – dens betoning av likhet, likestilling, velferd og tillit – og hvordan står vi i Norden rustet til å møte samtidens og framtidens utfordringer? Gjennom foredrag, samtaler og digital formidling vil serien ta for seg de store spørsmålene om Nordens fortid og framtid.  

Webinar

Bearbeidelser av 22. juli i levende bilder

Ons. 21. april kl.18:00
Digitalt arrangement
"Bearbeidelser av 22. juli i levende bilder"

Webinar

Gards- og slektshistorie — ein snarveg til slektstreet

Tor. 22. april kl.14:00
Digitalt arrangement
"Gards- og slektshistorie — ein snarveg til slektstreet"

Digitalt arrangement

Konstruksjonen av Norden: Opplysningstida

Tir. 27. april kl.19:00
Digitalt arrangement
"Konstruksjonen av Norden: Opplysningstida"