Konstruksjonen av Norden: Den nordiske modellen

23. november kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Johan Strang, Cathrine Holst, Klaus Petersen og Tore Rem  

 

De nordiske landene scorer høyt i en rekke internasjonale indekser. De har opplevd sterk økonomisk vekst, har høy grad av likestilling og tillit, og små sosiale forskjeller. Hvordan har de nordiske samfunnene blitt slik? Det finnes mange svar, men ett av dem er landenes små, åpne økonomier, organiserte arbeidsliv og store, universelle velferdsstater – eller den nordiske modellen. Men kan vi egentlig snakke om en fellesnordisk samfunnsmodell? Og på hvilke måter blir den utfordret av internasjonale utviklingstrekk, som europeisk integrasjon, klimakrise og migrasjon?  

Johan Strang er professor i Norden-studier ved Universitetet i Helsingfors, Cathrine Holst er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og Klaus Petersen er professor i velferdshistorie ved Syddansk universitet. De møtes til samtale om den nordiske modellen, ledet av Tore Rem, direktør for UiO:Norden 

Hvordan ble vi Norden? Hvor kommer ideen om Norden fra, og hva består egentlig det nordiske i? I en serie arrangementer gjennom 2021 vil Nasjonalbiblioteket og den tverrfaglige forskningssatsingen UiO: Norden utforske ideen om det nordiske fellesskapet – fra middelalderen og fram til i dag. Hva har historisk sett ført oss nærmere våre naboer, og hvilke krefter og begivenheter har trukket oss fra hverandre? Hva har ledet oss fram mot den nordiske modellen – dens betoning av likhet, likestilling, velferd og tillit – og hvordan står vi i Norden rustet til å møte samtidens og framtidens utfordringer? Gjennom foredrag, samtaler og digital formidling vil serien ta for seg de store spørsmålene om Nordens fortid og framtid. 

*** 

Arrangementet er gratis og åpent for publikum i lokalene til Nasjonalbiblioteket på Solli plass. Det er ikke nødvendig med billett for å komme inn, men du kan sikre deg en plass ved å bestille en gratis forhåndsbillett. 

Arrangementet blir strømmet direkte på nb.no og Facebook. Du trenger ikke billett for å se den digitale sendingen. 

Eksternt arrangement

Mapping the Music of Migration

Man. 25. oktober kl.18:00
Gratis inngang
"Mapping the Music of Migration"

Eksternt arrangement

Middelalderens kropp. Med Christine Amadou og Hans Jacob Orning

Tir. 26. oktober kl.19:00
Gratis inngang
"Middelalderens kropp"

Eksternt arrangement

Jørn Øyrehagen Sunde om historikarens forventingar og dei historiske aktørane

Ons. 27. oktober kl.19:00
Gratis inngang
"Erling Sandmo-seminar: Spøkjelse på Helgeland og i Nordhordland"