Konge og korsfarer. Sigurd Jorsalfare i et internasjonalt perspektiv

21. mai kl. 18:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Hva visste egentlig Snorre om Sigurd Jorsalfares reise til Jerusalem, og hva var Norges rolle i de store internasjonale hendelsene som fant sted for 900 år siden? Det finnes mange kilder til Sigurd Jorsalfares liv, men de fleste av dem har vært lite brukt av norske historikere. I arbeidet med boka Korsfareren – Sigurd Jorsalfare og hans verden har historikeren Trond Norén Isaksen benyttet seg av ikke bare norrøne, men også latinske, arabiske, bysantinske og engelske kilder og på den måten fått fram hele den store internasjonale konteksten for Sigurd Jorsalfares korstog.

Foredraget kommenteres av religionshistoriker og sakprosaforfatter Øystein Morten.

Arrangeres i samarbeid med Norsk biografisk selskap.