Fagseminar

Kompleksitet og komprimering. Bilder som kilder

4. desember kl. 14:00 - 16:00 Gratis inngang

Informasjon

Seminaret tar sikte på å undersøke visuelle fortellerteknikker i eldre religiøse bilder og vår tids nyhetsgrafikk. Bilder og diagrammer brukes i effektiv formidling av kompleks og omfattende informasjon. Hvordan kan visualiseringer gi overblikk og rask forståelse og samtidig invitere til fordypning?

Frida Forsgren, førsteamanuensis i kunsthistorie ved Universitetet i Agder, ser Leon Battista Albertis teori om sentralperspektivet i forhold til organisering av gester, figurgrupper og følelser i komplekse kirkeromdekorasjoner på 1400- og 1500-tallet. Martin Engebretsen er professor i språk og kommunikasjon ved samme universitet. Han snakker om hvordan hypertekst og datavisualisering som fortellerform i nyhetsmedier krever nye former for visuell lesekompetanse i befolkningen.

Kommende arrangementer

Fagseminar

Norske grafikere i Nasjonalbiblioteket

Fre. 15.november kl.12:30
Gratis inngang
Read article "Norske grafikere i Nasjonalbiblioteket"

Fagseminar

På folkeleg grunn. Om nynorsk bokhistorie

Tir. 19.november kl.12:30
Gratis inngang
Read article "På folkeleg grunn. Om nynorsk bokhistorie"

Arrangement

Biografi om en lystløgner. Torgrim Eggen om sin biografi om Axel Jensen

Tir. 19.november kl.18:00
Gratis inngang
Read article "Biografi om en lystløgner. Torgrim Eggen om sin biografi om Axel Jensen"