Digitalt arrangement

Himmelbrevet – frå Gud til menneska

2. mars kl. 13:00 - 14:00 Digitalt arrangement

Informasjon

Ved Siv Frøydis Berg 

Dette er et digitalt arrangement. Arrangementet strømmes live på nb.no.

Himmelbrevet var ein populær sjanger i Europa gjennom mange hundre år. Desse kjedebreva var gjerne underteikna Jesus Christus, og spådde død og undergang for dei som ikkjspreidde dei vidare. Kvifor blei himmelbreva så populære? Kvifor spreidde teksten seg nærast uendra over hele Europa gjennom 300 år, på ulike språk, både som handskrift og dekorerte trykk? Og kvifor sette kolerapandemien i 1853 ein solid stoppar for produksjonen av trykte himmelbrev i NoregIdéhistorikaSiv Frøydis Berg tar for seg himmelbreva som litterær sjanger og presenterer himmelbrev frå samlingane til Nasjonalbiblioteket. 

Siv Frøydis Berg er idéhistorikar og forskingsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. 

 

Digitalt arrangement

Norsk humor: Fredrikssons fabrikk

Man. 1. mars kl.19:00
Digitalt arrangement
"Norsk humor: Fredrikssons fabrikk"

Digitalt fagseminar

Kan roboten egentlig snakke?

Ons. 3. mars kl.10:30
Digitalt arrangement
"Kan roboten egentlig snakke?"

Digitalt arrangement

Brev til de strævsomme mødre

Man. 8. mars kl.19:00
Digitalt arrangement
"Brev til de strævsomme mødre"