• Beklager. Dette arrangement har allerede funnet sted.

Hendelsen, Offentlighetens historier del 3 av 4

AVLYST. Hendinga: Alta-aksjonane

16. mars kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset har Nasjonalbiblioteket besluttet å avlyse dette arrangementet, i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer. Se mer informasjon her.

 

Aili Keskitalo, Kjell Derås, Ole Henrik Magga og Silje Ask Lundberg

Mellom 1979 og 1981 blei det arrangert ei rekkje aksjonar med sivil ulydnad mot planane om kraftutbygging i Alta-Kautokeino-vassdraget. Folkeaksjonen mot utbygging førte miljøaktivistar frå heile landet saman med samar som aksjonerte for rettane sine. Utbygginga blei til slutt gjennomført, men aksjonane førte likevel til store endringar i forholdet mellom samane og den norske staten. Kvifor fekk aksjonane slike omfattande konsekvensar, korleis var møtet mellom miljøvernarar og urfolk, og kva lærte miljørørsla?

Sametingspresident Aili Keskitalo, miljøaksjonist Kjell Derås  og tidlegare sametingspresident Ole Henrik Magga møtest til ein samtale leidd av Silje Ask Lundberg, leiar i Naturvernforbundet.

Under vignetten «Hendinga» går Nasjonalbiblioteket inn i storhendingar i noregshistoria. Kva slags ringverknader skapte dei, og kvifor held nokre hendingar fram å verke langt utover si tid?

 

OFFENTLIGHETENS HISTORIER

Hva har bidratt til å forme vår felles offentlighet? Hvem har ledet an i, og hvem har hatt tilgang til, den store samtalen om oss? Ved å vise fram unike objekter fra vår kultur- og offentlighetshistorie fra 1100-tallet og fram til vår tid, forteller utstillingen Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie om hvem vi er, hva som har påvirket oss og hvor vi kommer fra. I årene framover vil Nasjonalbiblioteket formidle denne utstillingen til alle i Norge. Vi begynner med å invitere norske og internasjonale forfattere, kunstnere, journalister og vitenskapsformidlere til å reflektere rundt ulike sider av vår kulturhistorie. I et program som strekker seg fra åpningen den 27. februar og fram mot påske, går vi i dybden på enkeltobjekter i utstillingen, og løfter samtidig blikket mot offentlighetens historier, og historiene om offentligheten, før og nå.