Fagseminar

Han teikna «skyer» på sola

5. oktober kl. 13:00 - 15:00 Digitalt arrangement

Informasjon

Oddbjørn Engvold om astronomen Carl Fredrik Fearnley 

På grunn av smittevernreglane er det ei avgrensa mengde plassar, og vi oppfordrar alle til å hente gratisbillett før arrangementet på nb.no. Dette gjeld for fysisk oppmøte. Arrangementet blir også strøymt direkte på nb.no. Lenka blir lagt ut i forkant av arrangementet. Her treng du ikkje billett. 

Carl Fredrik Fearnley tok over etter Christopher Hansteen som leiar for Observatoriet i Christiania i 1861.  Fram til han døydde i 1890 var han ein aktiv deltakar i det internasjonale astronomiske forskingsmiljøet, og gjennomførte ei rekke astronomiske observasjonar og vitskapelege studiar. I åra 1871 til 1873 studerte han protuberansane til sola (raude skyliknande formasjonar i solatmosfæren) ved hjelp av spektrohelioskop. Fearnley teikna observasjonane sine med farga kritt på svart papir. Desse teikningane finst bevarte i Nasjonalbiblioteket, og viser til fulle både talentet hans som teiknar og som observerande vitskapsmann.  

Oddbjørn Engvold er professor emeritus i teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo 

 

BILLETTAR:  

Du kan bestille opptil fire billettar.  Når du melder deg på, samtykkjer du til at kontaktinformasjonen blir lagra i inntil 14 dagar etter arrangementet. Informasjonen vil berre bli delt dersom det blir behov for smittesporing i etterkant. Viss du har tatt ut billettar på vegne av andre, er du ansvarleg for å formidle informasjon om eventuell smittesporing. 

Viss du ikkje har høve til å bruke éin eller fleire av billettane dine, meld ifrå tilinformasjon@nb.noeller ring 23 27 61 01 slik at nokon andre kan få glede av plassen. 

 

SMITTEVERN: 

I tråd med smittevernreglane til Oslo kommune er det ei avgrensa mengde plassar på arrangementa våre. Alle som deltek, må vere registrert med namn og kontaktinformasjon i tilfelle smittesporing skulle bli nødvendig i etterkant. 

– Hald deg heime viss du har symptom på covid-19 eller om du er i karantene.
– Hald minst ein meter avstand til alle som ikkje er i din eigen husstand eller kohort.
– Praktiser god hand-/hostehygiene. Handsprit vil vere tilgjengeleg ved innslepp.
– Vi oppfordrar alle gjestane våre til å laste ned FHIs Smittestopp. Les meir om appen HER

Arrangement

Konstruksjonen av Norden: Natursyn

Man. 27. september kl.19:00
Gratis inngang
"Konstruksjonen av Norden: Natursyn"

eksternt arrangement

Erling Sandmo-seminar: Hvem var Horla?

Tir. 28. september kl.19:00
Gratis inngang
"Erling Sandmo-seminar: Hvem var Horla?"

Arrangement

Hofmos prosa

Tor. 30. september kl.19:00
Gratis inngang
"Hofmos prosa"