Digitalt arrangement

Flukta til erkebiskopen

28. oktober kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Jørn Øyrehagen Sunde i samtale med Louis Sicking

Arrangementet blir berre sendt digitalt. Lenkje til sendinga blir lagt ut på nb.no og Facebook i forkant. 

I 1537 blei erkebiskopen i Nidaros, Olav Engelbrektsson, tvinga av den danske kongemakta til å flykte frå Noreg. Bak seg la han ein dramatisk kamp mot reformasjonen og for norsk sjølvstende under ein katolsk konge. Før han rømte landet, pakka han og følgjet hans med seg viktige dokument og skattar frå Nidaros som skulle skape diplomatisk kniving, rettssaker og eit uløyst mysterium. Eitt år etter, døyr erkebiskopen i Nederland.  

Desse hendingane fann stad midt i ein avgjerande epoke i norsk historie, men likevel er det framleis mykje vi ikkje veit om erkebiskopen si flukt og tida hans i eksil. I boka De bijl van Sint-Olav (omsett St. Olavs øks) har den nederlandske historikaren Louis Sicking gjennom eit omfattande arkivarbeid, avdekt nye detaljar og historiske funn. No møter han professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde til samtale. 

Eksternt arrangement

Mapping the Music of Migration

Man. 25. oktober kl.18:00
Gratis inngang
"Mapping the Music of Migration"

Eksternt arrangement

Middelalderens kropp. Med Christine Amadou og Hans Jacob Orning

Tir. 26. oktober kl.19:00
Gratis inngang
"Middelalderens kropp"

Eksternt arrangement

Jørn Øyrehagen Sunde om historikarens forventingar og dei historiske aktørane

Ons. 27. oktober kl.19:00
Gratis inngang
"Erling Sandmo-seminar: Spøkjelse på Helgeland og i Nordhordland"