Digitalisering og mangfald

27. mars kl. 09:30 - 17:30 Gratis inngang

Informasjon

Sluttkonferanse: Utfordringar og moglegheiter i kultur- og mediesektoren

Forskingsprosjektet Digitization and Diversity (KULMEDIA-programmet, NFR) blir avslutta med ein konferanse på Nasjonalbiblioteket. I over fire år har fleire forskarteam studert korleis digitalisering har påverka samfunnet og kulturbruken, særleg innanfor biblioteka, musea, nyheitsmedia og kino- og bokbransjen. Kva kan vi lese av dei lange linjene, og kva er endra på kort sikt? Kva overraska mest, kvar er konfliktane og utfordringane, og kva har skjedd med mangfaldet? Seminaret presenterer hovudfunn og refleksjonar. I tillegg bidreg dei anerkjende amerikanske forskarane Shannon Mattern, ekspert på digitale infrastrukturar, og Justin Hughes, ekspert på opphavsrett. Anne-Britt Gran (BI) og Eivind Røssaak (NB) leier konferansen. Seminaret blir halde på engelsk.

Meir informasjon og påmelding kjem.

Kommende arrangementer

Arrangement

Den hellige geografiens historie

Lør. 25.januar kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Den hellige geografiens historie"

Arrangementsserie 2 av 3

Hendelsen: Den kritiske fase

Ons. 29.januar kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Hendelsen: Den kritiske fase"

Fagseminar

Gerhard Munthe og norsk bibliotekhistorie

Tir. 4.februar kl.13:00
Gratis inngang
Read article "Gerhard Munthe og norsk bibliotekhistorie"