Dialektferda til Oslo. Samtale

7. mai kl. 19:00 - 20:00 Gratis inngang

Informasjon

Er målføra så svekte som språkforskinga meiner, og er dei samstundes så styrkte som bruken i songtekstar og sosiale medium kan tyde på? I den uvanlege språkhistoria til Noreg har dialektane spelt ei særs viktig rolle, frå 1600-talet til i dag, heile tida med songtekstar som eit viktig uttrykks- og lagringsmedium. Håvard Rem drøftar Oslo-dialekter og dagens songtekstar i samtale med språkforskar Karine Stjernholm og artistane Don Martin (Martin Ahzami Raknerud) frå austkanten og Lars Lillo-Stenberg frå vestkanten.

Arrangementet er ein del av serien «Dialektferda», eit samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Dag og Tid. Ferda går i hovudsak til stader Ivar Aasen vitja under dialektinnsamlinga si i 1840-åra.

Kommende arrangementer

Fagseminar

Talegjenkjenning på norsk

Ons. 18.september kl.10:00
Gratis inngang
Read article "Talegjenkjenning på norsk"

Arrangement

Napoleons norske forrædere. Foredrag ved Oskar Aanmoen

Ons. 18.september kl.19:00
Gratis inngang
Read article "Napoleons norske forrædere. Foredrag ved Oskar Aanmoen"

Fagseminar

Litterære verdensborgere. Lansering av bokhistorisk antologi og bibliografi

Tor. 19.september kl.12:30
Gratis inngang
Read article "Litterære verdensborgere. Lansering av bokhistorisk antologi og bibliografi"