DH-LAB

DHLAB-hackathon – Apputvikling i Python og R

17. februar kl. 10:00 - 15:00Gratis inngang

Informasjon

I hackathonet ser vi på hvordan utviklere, bibliotekarer og forskere kan benytte Python eller R for å hente ut data fra tekster i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek til bruk i kvantitativ og kvalitativ analyse. Hackathonet vil også være relevant for utviklere som jobber med web-utvikling og Javascript.

 

Vi tar spesielt for oss analyser med Pythons Streamlit og Rs Shiny – i tillegg til Jupyter notebook.

 

I hackathonet gir vi grunnleggende innføring i DHLABs REST-API, og hvordan det kan brukes i forskjellige programmeringsspråk. Over APIet er det bygget mye funksjonalitet som er tilgjengelig fra R og Python.

 

Oppdatert informasjon med kodeksempler ligger på

https://nationallibraryofnorway.github.io/Hackathon-spring-2023/

 

Spørsmål kan rettes til dhlab@nb.no

Meld deg på her!

Kommende arrangementer