• Beklager. Dette arrangement har allerede funnet sted.

Fagseminar

AVLYST. DH-Lab: Litterær geografi

24. mars kl. 12:30 - 15:30 Gratis inngang

Informasjon

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset har Nasjonalbiblioteket besluttet å avlyse dette arrangementet, i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer. Se mer informasjon her.

 

Digital analyse av stedsangivelser i litteratur

Litteratur skaper verdener, og en verden er alltid et sted – om den er imaginær eller reell. Denne verdenen er et sted utenfor den litterære teksten, og her ligner litteratur på kart, som også viser til noe annet enn seg selv – et terreng, en by, et land eller en klode. Fremveksten av GIS-teknologi har ført til økt interesse for koblingen mellom litteratur og geografi. I dette seminaret vil eksperter fra inn- og utland demonstrere bruk av digitale forskningsmetoder for å analyse stedsangivelser i litterære verker.

Med utgangspunkt i den digitale forskningsinfrastrukturen til Nasjonalbiblioteket setter serien DH-LAB søkelyset på innovative analysemetoder og forskningsteknikker innenfor digital humaniora og samfunnsvitenskap.

Program

12.30:   Velkommen

12.45:   Frode Lerum Boasson: Hamsuns litterære geografi

13.15:   Øyvind Eide: Digital kartvisualisering av litteratur: mer enn stedsnavn

13.45:   Kaffe

14.00:   Dana Dannélls: Utveckling av språkresurser och verktyg för geografisk analys och visualisering av platsnamn i historisk svensk litteratur

14.30:    Lars Johnsen: Distribusjonell semantikk som litterær geografisk metode

15.00:   Oppsummering

Om foredragsholderne

Frode Lerum Boasson er førsteamanusis i nordisk litteraturvitenskap ved NTNU i Trondheim. Siste publikasjon: «Digital humaniora, mediehistorie og litterære subjektivitetsuttrykk. Om forholdet mellom norsk litteratur og utviklingen av den kommersielle pressen 1855–1900 i et DH‑perspektiv”, Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, nr. 2, 2019.

Øyvind Eide er professor i digital humaniora ved universitetet i Köln. Han har en doktorgrad i digital humaniora fra King’s College London og var ansatt ved Universitetet i Oslo fra 1995 til 2013, tilknyttet prosjekter i digital humaniora og museumsinformatikk. Han var leder for The European Association for Digital Humanities (EADH) fra 2016-19. Hans forskningsinteresser er sentrert rundt digitale intermediale studier, spesielt knyttet til forholdet mellom tekst og kart, samt teoretiske studier av modellering i humaniora så vel som i andre sammenhenger.

Dana Dannélls er forsker og forskningskoordinator i språkteknologi ved Språkbanken Text, Göteborgs universitet. Hennes fremste forskningsinteresse er utvikling og forbedring av språkressurser og verktøy for automatisk språkanalyse, med et aktuelt fokus på å gjøre disse tilgjengelig for så vel forskere innenfor digital humaniora og samfunnsvitenskap som den interesserte allmennheten.

Lars Johnsen er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Han avla doktorgrad i lingvistikk ved universitetet i Trondheim i 1991. Han ble ansatt ved Nasjonalbiblioteket i 2013 og har siden spilt en sentral rolle i utviklingen av Nasjonalbibliotekets digitale forskningsinfrastruktur.