• Beklager. Dette arrangement har allerede funnet sted.

Fagseminar

Den tøylesløse byen

13. februar kl. 12:00 - 16:00 Gratis inngang

Informasjon

Ekspansive byer – og forsøkene på å styre dem

Byer sprenger grenser. Byer utfordrer samfunnets orden og stabilitet. Fra byene strekker det seg nettverk til hele verden. En skiftende strøm av mennesker, varer og tjenester har sirkulert i nettverkene – i selskap med nye og ukjente tanker, tekster, meninger og moral. Men sterke krefter har også vært i sving for å temme byene, sette grenser for dem, definere og kontrollere dem. I dette seminaret skal vi belyse byenes tøylesløshet og forsøkene på å tøyle dem fra ulike perspektiver og med utgangspunkt i forskjellige perioder.

Ida Bull vil fortelle om norske byers plass i globale handelsnettverk i perioden fra 1500 til 1850. Victor Norman tar oss på innsiden av nettverksforbindelsene til en konkret norsk by, Risør, som han selv har røtter i og skriver byhistorie om. Morten Hammerborg beretter om Schei-komiteens visjoner om byenes rolle i samfunnet basert på sitt eget arbeid om Haugesunds historie. Heiko Droste vil kaste lys over havnebyene som transnasjonale arenaer for populærkultur og underholdning med utgangspunkt i prosjektet Pleasurescapes. Port Cities’ Transnational Forces of Integration. Og endelig vil Gro Sandkjær Hanssen rette fokus mot byenes ambivalente rolle i miljø- og klimapolitikken.

 

Program

12.00 Introduksjon. Trond Nygård og Ola Alsvik, Nasjonalbiblioteket.

12.15 «Internasjonal handel som utgangspunkt for byvekst i Norge: markedshandel, ladesteder og byene som inngang til den første globaliseringen på 1600-1700-tallet». Ida Bull, professor i historie, NTNU, Trondheim.

13.00 «En liten åpen by — hvordan verden formet Risør». Victor Norman, byhistoriker og professor i samfunnsøkonomi, NHH, Bergen.

13.30 Pause

13.45 «Schei-komiteen – en skjebnetime for norske byer». Morten Hammerborg, professor i historie, Høgskulen på Vestlandet.

14.15 «Populärkulturen och expansiva hamnstäder. En projektpresentation». Heiko Droste, professor i historie, Stockholms universitet.

14.45 «Byen – fra miljøproblem til klimaløsning?» Gro Sandkjær Hanssen, statsviter og forsker, Oslo Met.

15.15 Avslutning – spørsmål og diskusjon

Kommende arrangementer

Fagseminar

«Erindring af Fjeldreisen i 1820» 200 år senere

Ons. 10. juni kl.14:00
Gratis inngang
Read article "«Erindring af Fjeldreisen i 1820» 200 år senere"

Arrangement

Wikiverkstad

Tor. 11. juni kl.14:00
Gratis inngang
Read article "Wikiverkstad"

Fagseminar

Naturvitenskapelige illustrasjoner. Bilder som kilder

Man. 15. juni kl.09:00
Gratis inngang
Read article "Naturvitenskapelige illustrasjoner. Bilder som kilder"