Fagseminar

Christopher Hansteen og magnetpolenes mysterier

10. juni kl. 13:00 - 15:00 Digitalt arrangement

Informasjon

Foredrag ved Vidar Enebakk

Dette er et digitalt arrangement. Arrangementet strømmes live på nb.no.

Christopher Hansteen var professor i anvendt matematikk ved universitetet i Christiania, og han er godt kjent for sitt arbeid ved det astronomiske observatoriet hvor han i tiden etter 1814 utførte viktige oppgaver for den unge nasjonen. Hans hovedinteresse var imidlertid studiet av jordas magnetisme, og i hovedverket Untersuchungen über den Magnetismus der Erde (1819) kartla han magnetpolenes beliggenhet og bevegelse. Hansteen hevdet at det fantes fire slike poler på jordkloden, og i 1828 dro han på en toårig ekspedisjon gjennom Russland for å lokalisere den sibirske magnetpolen. I ettertid har mange hevdet at Hansteen «tok feil» og at han ikke fant sin magnetpol i Sibir. I dag er det også lett å tenke at jordkloden bare har to slike magnetpoler. Men hva er egentlig en magnetpol? Og hva var det på Hansteens tid? Tok Hansteen feil? Eller har vi tatt feil av Hansteen?

Vidar Enebakk er vitenskapshistoriker og sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora

Webinar

Bearbeidelser av 22. juli i levende bilder

Ons. 21. april kl.18:00
Digitalt arrangement
"Bearbeidelser av 22. juli i levende bilder"

Webinar

Gards- og slektshistorie — ein snarveg til slektstreet

Tor. 22. april kl.14:00
Digitalt arrangement
"Gards- og slektshistorie — ein snarveg til slektstreet"

Digitalt arrangement

Konstruksjonen av Norden: Opplysningstida

Tir. 27. april kl.19:00
Digitalt arrangement
"Konstruksjonen av Norden: Opplysningstida"