Bygdebøkene finn forma. Materialframvising: våre eldste bygdebøker.

29. mai kl. 16:00 - 17:00 Gratis inngang

Informasjon

I Bokåret 2019 markerer Lokalhistoriewiki at også lokalhistorisk litteratur har ei historie som strekkjer seg tilbake til 1500-talet. På denne framvisinga blir dei fyrste seks verka i serien «Månedens lokalhistoriske verk» presenterte, og det blir høve til å sjå på, og bla i, bøkene som er valde ut, og diskutere vidare kring desse.