– Vil De stikke meg med den?

Er det noen som husker pirquetprøven og BCG-vaksinen?

Historisk har vaksiner hatt enorm betydning i kampen mot smittsom sykdom. Den dødelige virussykdommen kopper har blitt utryddet fra jordens overflate ved hjelp av vaksinering.

På 50-tallet ble både polio og tuberkulose bekjempet gjennom vaksineprogram i Norge. Disse opplysningsfilmene tar opp tema som testing, smittesporing og vaksineskepsis.

Flere historier fra samlingen som kanskje vil være av interesse: