Trusselbrev fra Jesus

PODKAST: I «himmelbrev» truet Gud selv med død og pest. Da en norsk trykker på midten av 1800-tallet forsøkte å tjene penger på dem, endte det i strid.

Himmelbrevet fra 1604 er et av Norges eldste bevarte av sitt slag. Men er ikke det det gir seg ut for å være. I 1853 fikk trykker Jacob Wulfsberg staten på nakken da han trykte opp og solgte et lignende himmelbrev.

Dette trykte himmebrevet er muligens det brevet Jacob Wulfsberg trykket i 1853 i sitt trykkeri i Drammen. Han publiserte det på et katastrofalt dårlig tidspunkt. Derfor vekket han den norske stats vrede. Etter dette forsvant himmelbrevene sakte, men sikkert fra den norske offentligheten. Foto: Nasjonalbiblioteket, fra boken Litterære verdensborgere.

I 1853 trykket Jacob Wulfsberg et underlig dokument han ville selge på åpen gate i Kristiania: Et såkalt  himmelbrev. Dermed ble han med i en viral tradisjon som i flere århundrer hadde manipulert folk til å kopiere og spre et skremmende budskap. Men så fikk Wulfsberg den norske stat på nakken.

Medvirkende: Forskningsbibliotekar Siv Frøydis Berg og forlagsredaktør Trygve Riiser Gundersen. Programmet er laget av Askild Matre Aasarød.

Himmelbrevet fra 1604 kan du se selv på Nasjonalbibliotekets nye permanentutstilling, Opplyst.

Du kan lese mer om himmelbrev i Bergs artikkel «Himmelbrev i reproduksjonens tidsalder» i boken Litterære verdensborgere.  Hør også Trygve Riiser Gundersens foredrag om folkelesning på podkasten NB:arrangement.

Hør flere epsioder av Gamle greier her:

Historier fra samlingen

Gjenhør: Vigdis Hjorth leser Herman Wildenvey

Gjenhør: Vigdis Hjorth leser Herman Wildenvey

"Gjenhør: Vigdis Hjorth leser Herman Wildenvey"

Historier fra samlingen

Lockdown ved tegnebordet

Da koronaen kom, satte Fredrik Skavlan seg ned ved tegnebordet.

"Lockdown ved tegnebordet"

Historier fra samlingen

Norges første trykte bok under lupen

Aldri før har det blitt gjort så grundige materialtekniske undersøkelser på noen norsk bok.

"Norges første trykte bok under lupen"