Trusselbrev fra Jesus

PODKAST: I «himmelbrev» truet Gud selv med død og pest. Da en norsk trykker på midten av 1800-tallet forsøkte å tjene penger på dem, endte det i strid.

Himmelbrevet fra 1604 er et av Norges eldste bevarte av sitt slag. Men er ikke det det gir seg ut for å være. I 1853 fikk trykker Jacob Wulfsberg staten på nakken da han trykte opp og solgte et lignende himmelbrev.

Dette trykte himmebrevet er muligens det brevet Jacob Wulfsberg trykket i 1853 i sitt trykkeri i Drammen. Han publiserte det på et katastrofalt dårlig tidspunkt. Derfor vekket han den norske stats vrede. Etter dette forsvant himmelbrevene sakte, men sikkert fra den norske offentligheten. Foto: Nasjonalbiblioteket, fra boken Litterære verdensborgere.

I 1853 trykket Jacob Wulfsberg et underlig dokument han ville selge på åpen gate i Kristiania: Et såkalt  himmelbrev. Dermed ble han med i en viral tradisjon som i flere århundrer hadde manipulert folk til å kopiere og spre et skremmende budskap. Men så fikk Wulfsberg den norske stat på nakken.

Medvirkende: Forskningsbibliotekar Siv Frøydis Berg og forlagsredaktør Trygve Riiser Gundersen. Programmet er laget av Askild Matre Aasarød.

Himmelbrevet fra 1604 kan du se selv på Nasjonalbibliotekets nye permanentutstilling, Opplyst.

Du kan lese mer om himmelbrev i Bergs artikkel «Himmelbrev i reproduksjonens tidsalder» i boken Litterære verdensborgere.  Hør også Trygve Riiser Gundersens foredrag om folkelesning på podkasten NB:arrangement.

Hør flere epsioder av Gamle greier her:

Historier fra samlingen

Sydpolekspedisjonen: Slik formet mediene historien

Da Roald og Leon Amundsen fikk høre at Robert Falcon Scott var på vei mot Sydpolen, la de en mediestrategi som skulle bli essensiell for ekspedisjonens suksess.

Read article "Sydpolekspedisjonen: Slik formet mediene historien"

Historier fra samlingen

Hørespillkrigen

Read article "Hørespillkrigen"

Historier fra samlingen

Flukten fra «Noahs Ark»

Etter at flere dyr forsøkte å rømme fra det flytende menasjeriet, begynte dyrevernerne å fatte mistanke.

Read article "Flukten fra «Noahs Ark»"