Oslo i mellomalderen

PODKAST: I dag er Oslo Norges største by, men korleis var Oslo i mellomalderen?

I følgje Snorre Sturlasson vart Oslo etablert av Harald Harråde på midten av 1000-talet, men på det tidspunktet hadde bydanninga alt teke til. I 1070 vart det etablert eit bispesete i Oslo, og byen fekk delvis preg av å vera ein biskopsby, som vil seia at biskopen dominerte byen økonomisk og politisk. Dette endra seg i løpet av 1200-talet, og frå kong Håkon V frå 1299 vart Oslo kongeleg residensby, og i ein periode så sentral at vi kan kalla den for ein hovudstad.

Byen vart slik eit økonomisk og politisk senter der Oslofjorden møter eit rikt innlandsområde, og som andre norske mellomalderbyar, vaks Oslo fram som utskipingshamn for naturressursar i innlandet.

Historier fra samlingen

Derfor kvittet vi oss med adelen

Vi gjorde det på en særegen norsk måte

"Derfor kvittet vi oss med adelen"

Historier fra samlingen

Er julebordet avlyst? Fortvil ikke, i år serverer Ivo Caprino lutefisken.

Caprino serverer lutefisk

"Er julebordet avlyst? Fortvil ikke, i år serverer Ivo Caprino lutefisken."

Historier fra samlingen

Fanget i ingenmannsland

Vi befinner oss i Flandern i Belgia, høsten 1917.

"Fanget i ingenmannsland"