Kva kan mellomaldermanuskripta fortelja oss?

PODKAST: Landslova av 1274 finst bevart i mange manuskript. Kva informasjon kan vi henta ut av denne dialogen med fortida?

Manuskripta gjev oss informasjon om meir enn lovreglane dei formidlar. Gjennom illuminasjonar og teikningar, gjennom understrekingar, peikarar, margkommentarar, og så vidare, kommuniserer fortida sine skrivarar med notida sine lesarar.

Kva informasjon kan vi henta ut av denne dialogen med fortida: kva lærer vi om prosessen rundt og aktørane i produksjon av manuskript, om bruken av manuskripta, og om korleis lov vart formidla og brukt i samtida?

Historier fra samlingen

Den store grautstriden

1860-tallets største kjendis-feide i avisene begynte med en mystisk kokebok.

"Den store grautstriden"

Historier fra samlingen

Er du på vei over fjellet?

Flere passasjertog sto fast i snøen på Bergensbanen.

"Er du på vei over fjellet?"

Historier fra samlingen

Gina Krog og Nylænde

«Jeg er født kvinnesakskvinne», sa Gina Krog en gang. I 1887 ble den radikale forkjemperen for kvinners stemmerett redaktør for tidsskriftet Nylænde, Kvinnesaksforeningens eget organ.

"Gina Krog og Nylænde"