Gina Krog og Nylænde

«Jeg er født kvinnesakskvinne», sa Gina Krog en gang. I 1887 ble den radikale forkjemperen for kvinners stemmerett redaktør for tidsskriftet Nylænde, Kvinnesaksforeningens eget organ.

Krog satt som redaktør helt til hun døde i 1916, og under hennes ledelse spilte tidsskriftet en helt sentral rolle i feminismens utvikling i Norge. Marius Wulfsberg forteller og viser fram Nylænde nr. 1, 1887 samt et portrett av Gina Krog fra 1865.

I serien «Opplyst – objekt for objekt» ser vi nærmere på de enkelte objektene som finnes i Nasjonalbibliotekets nye, faste utstilling «Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie». Månedens utvalgte gjenstand presenteres av en fagekspert, som også viser fram tilhørende materiale.

Historier fra samlingen

500 år med trykt bok i Norge

Hva er egentlig en bok? Og hvem har lest, hva har de lest, og hva har de hatt igjen for det?

"500 år med trykt bok i Norge"

Historier fra samlingen

Da grunnloven hang på stueveggen

I 1830-årene hang det grunnlovsplakater i de fleste norske bondehjem. Hvorfor var dette fenomenet så utbredt?

"Da grunnloven hang på stueveggen"

Kort om kart

Verdensdelene som kvinneskikkelser

I løpet av siste halvdel av 1500-tallet ble det vanlig å fremstille de fire kjente verdensdelene Europa, Asia, Afrika og Amerika som kvinner.

"Verdensdelene som kvinneskikkelser"