Kristianiakrakket

PODKAST: I 1890-årene tar en ny klasse av ferske rikinger plass i Kristiania. I 1899 kommer det nådeløse krakket.

Mot slutten av 1800-tallet flytter folk i hopetall fra distriktene til Kristiania. Alle de nye innbyggerne trenger et sted å bo. Det er det mange som tjener gode penger på: en helt ny klasse av nyrike mennesker vokser fram i byen, folk som har tjent seg søkkrike på spekulasjonene i eiendom og aksjer.

En av familiene som opplever denne reisen er familien Lyngaas. Men gleden skal vise seg å bli kortvarig: sommeren 1899 sprekker boblen og finanskrisen blir i ettertid kjent som «Kristianiakrakket». Krakket skal ruinere banker, boligmarkedet og utallige hjem i Kristiania. Ingen i familien Lyngaas slipper unna etterspillet.


Gards-og slektshistorie – ein snarveg til slektstreet: Lær om slektsgranskning her

Historier fra samlingen

Ivo Caprino: Hvordan trafikkreglene ble til

Denne Caprino-filmen har du kanskje ikke sett før

"Ivo Caprino: Hvordan trafikkreglene ble til"

Historier fra samlingen

Hvorfor sendte Amundsen adoptivdøtrene sine tilbake?

Pleiebarna fikk stor oppmerksomhet i pressen

"Hvorfor sendte Amundsen adoptivdøtrene sine tilbake?"

Kort om kart

Kartlegging av norske byer

De største byene i Norge ble kartlagt allerede på 1600-tallet. Hvordan så et bykart ut den gangen?

"Kartlegging av norske byer"