Kanonisk rett og kristenretten

PODKAST: Magnus Lagabøters Landslova regulerte verdslege saker i det norske riket. Åndelege saker vart handsama av kyrkja i kyrkjelege domstolar, der ein dømte etter kanonisk rett. Men kva var kanonisk rett? Korleis oppstod den, kva forhold regulerte den, korleis prega den europeisk samfunns- og rettsutvikling i høgmellomalderen, og kva var relasjonen til kristenretten?

 

Programleiar er Jørn Øyrehagen Sunde, og gjest er Anders Winroth, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Musikk ved Øyonn Groven Myhren.

Historier fra samlingen

Arkitekturopprøret: – den største kampen sto her

På sekstitallet planla man å rive Karl Johan

"Arkitekturopprøret: – den største kampen sto her"

Historier fra samlingen

Dommeren og slaven

Julen 1759 planla slavene på St. Croix å overta kontrollen over øya og hevne seg på plantasjeeierne.

"Dommeren og slaven"

Historier fra samlingen

De tyske krigskartene

De tyske krigskartene

"De tyske krigskartene"